Reg No: LUN2013/12

 

Logotype of Karlstad University

Board of Teacher Education
Music

Reading List

Valid from spring semester 2014

 

Course Code: MUGL26
Classroom Music Teaching 4, 15.0 Credits
(Musik i klass 4, 15.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

Lgr 11. www.skolverket.se.

Books
Eklund, S. Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Edition 3. uppl.. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pages: 193.

Markström Åkerlund, B; Bodin, D; Sjöbom, M. Musikens nycklar. Liber AB, 2000. Pages: 160.


Reference Literature

Alerby, E; Elidottir, J. Lärandets konst: betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pages: 224.

Books
Natur & Kulturs musikhistoria. Edited by Kjellberg, E. Natur & Kultur, 2007. Pages: 1085.


Approved by Board of Teacher Education, 3 June 2013

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se