Dnr: LUN2013/12

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: MUGL24
Musik med didaktisk inriktning 6, 7.5 hp
(Music and Music Teaching 6, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-06-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se