Dnr: HS 2013/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: FEGB25
Affärsnytta med IT-system, 3.0 hp
(Business Benefits of IT Systems, 3.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Breaely, R., Myers, S.c., Marcus, A.J. Fundamentals of corporate finance. Senaste upplagan. New York: McGraw.

Heizer, J, Render, B. Operations Management. Senaste upplagan. USA: Pearson, Prentice Hall.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-09-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se