Dnr: HS2013/15

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: MIGI26
Instumentalspel eller sång VI, 7.5 hp
(Instrumental or Voice Studies VI, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med undervisande lärare.

Kompendier
Vecchi, L. Ergonomi för musiker - kropp och instrument i harmoniskt samspel.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-08-27

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se