Dnr: HNT 2013/26:23

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: OMA312
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde, 15.0 hp
(Degree project - Primary Health Care, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Polit, Denise & Beck, Cheryl. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. *


Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat kan tillkomma. * Litteraturen förekommer under fler kurser i programmet.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-08-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se