Dnr: HNT 2013/99:3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: MAGA08
Matematik i vetenskap och samhälle, 1.5 hp
(Mathematics in science and society, 1.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Kompendiematerial i form av artiklar och presentationer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-07-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se