Dnr: HNT 2013/111:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: EMGC18
Energi- och miljösystem för industriella ekonomer, 15.0 hp
(Energy and environmental systems for Industrial Engineering and Management, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Kompendiematerial kommer att användas.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-06-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se