Dnr: FAK4 2011/3

 

Logotype of Karlstad University


Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Litteraturvetenskap

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: LVGAF3
Kursens benämning: Litteraturvetenskap
Comparative Literature
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp

Skönlitterära verk, samt artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga verk tillkommer till ett sidantal av max 400 sidor.

Aaslestad, Petter. Narratologi. En inforingi anvendt fortelleteori. Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU), Cappelen Akademisk Forlag. 1999. ISBN 82-456-0251-5. Antal sidor: 129.

Bergsten, Staffan & Elleström, Lars. Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur, 2004. 2:a rev. upplagan. ISBN 91-44-04255-8. Antal sidor: 212.

Bergsten, Staffan (red.). Litteraturvetenskap: en inledning. Lund: Studentlitteratur, 2002. 2:a rev. upplagan. ISBN 91-44-02332-4. Antal sidor: 200.

Claesson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D. (red.). Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur, 2006. (Noveller och lyrik, ca 50 sidor). ISBN 91-44-03248-X.

Conrad, Joseph. Mörkrets hjärta. (Olika utgåvor). Se t. ex. Göteborg: Lindelöw, 2008. ISBN 978-91-85379-06-4. Antal sidor: 118.

Euripides. Medea. (Olika utgåvor). Se t.ex. De grekiska tragedierna. Stockholm: Vertigo förlag, 2002. ISBN 9197309915. Antal sidor: 53.

Tenngart, Paul. Litteraturteori. Malmö: Gleerup, 2008. ISBN 978-91-40-66408-2. Antal sidor: 197.

Vulovic, Jimmy. Narrativanalys. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07884-7. Antal sidor: 184.


Referenslitteratur

Sjöberg, Birthe. Dramatikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-04656-1. Antal sidor: 186.

Delkurs 2: Översikt över den västerländska litteraturens historia, 7,5 hp

Artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga verk tillkommer till ett sidantal av max 200 sidor..

Algulin Ingemar & Olsson Bernt. Litteraturens historia i Världen. Olika utgåvor. Stockholm: Norstedts, 1995. 4:e upplagan. ISBN 9172274344. Antal sidor: Ca 200.

Almqvist, Carl Jonas Love. Ett verk per studiegrupp enligt lärares anvisning. Antal sidor: Varierande.

Balzac, Honoré de. Pappa Goriot. 1835. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 270.

Bibeln. Olika utgåvor. Antal sidor: Ca 50.

Bremer, Fredrika. Famillen H***. 1830-31. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2000. ISBN 91-7230-094-9. Antal sidor: 192.

Cervantes, Miguel de. Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha: första och andra delen. (Jens Nordenhöks övers., olika utgåvor). Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2001. ISBN 978-91-7139-500-9. Antal sidor: Ca 100.

Claesson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D. (red.). Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-03248-X. Antal sidor: Ca 100.

Delblanc, Sven, Göransson, Sverker & Lönnroth, Lars (red.). Den svenska litteraturen. Band 1-3. Stockholm: Bonnier, 1999. Se även samma verk band 1-7, Stockholm: Bonnier, 1993. Antal sidor: Ca 100.

Flaubert, Gustave. Mme Bovary. 1856. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca. 330.

Goethe, Johann Wolfgang von. Den unge Werthers lidanden. 1774. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 140.

Molière. Tartuffe. 1664 eller Misantropen 1666. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca 100.

Racine, Jean. Fedra. (Oika utgåvor). Se t. ex. Riksteaterns utgåvor. www.riksteatern.se/templates/Form 1777.aspx. Antal sidor: Ca 40.

Shakespeare, William. Ytterligare en pjäs, enligt lärares anvisningar.

Shakespeare, William. Hamlet. (Olika utgåvor). Ordfront, 2003. ISBN 91-7037-967-X. Antal sidor: Ca 150.

Sofokles. Kung Oidipus. (Olika utgåvor). Se t.ex. De grekiska tragedierna. Stockholm: Vertigo förlag, 2002. ISBN 9197309915. Antal sidor: Ca 100.

Swift, Jonathan. Gullivers resor. 1726. (Olika utgåvor). Antal sidor: Ca. 400.

Voltaire. Candide. (Olika utgåvor). Nacka: Klassikerförlaget Steniq AB, 1997. ISBN 91-88680-46-0. Antal sidor: Ca 180.


Referenslitteratur

Petersson, Margareta (red.). Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: Ca 20.

Delkurs 3: Perspektiv på litteraturen, 7,5 hp

Artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga verk kan tillkomma, enligt lärares anvisning, till ett sidantal av max 200 sidor.

Claesson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D. (red). Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur, 2006. Antal sidor: Ca 150.

Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga. (Olika utgåvor). Stockholm: Bonnier, 2005. ISBN 9100107425. Antal sidor: Ca 400.

Skönlitteratur och övrig litteratur, enligt lärares anvisning, i en omfattning av max 2500 sidor.

Delkurs 4: Läsarstrategier och samtida fiktionstexter, 7,5 hp

Artiklar och utdrag ur litteraturvetenskapliga verk kan tillkomma, enligt lärares anvisning, till ett sidantal av max 200 sidor.

Ett urval av samtida skönlitterära och multimodala texter.

Bergsten, Staffan (red.). Litteraturvetenskap: en inledning. Lund: Studentlitteratur, 2002. 2:a rev. upplagan. ISBN 91-44-02332-4. Antal sidor: 200.

Iser, Wolfgang. "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse". I: Modern litteraturteori del 1. Red. Entzenberg, Claes och Cecilia Hansson. Lund: Studentlitteratur, 1993. Sid. 319-341 .

Persson, Magnus. Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 230.

Tenngart, Paul. Litteraturteori. Malmö: Gleerup, 2008. ISBN 978-91-40-66408-2. Antal sidor: 197.


Referenslitteratur

Ahlstedt, Eva & Karlsson, Britt-Marie. Den tvetydiga pakten. Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion. Göteborg: Romanica Gothoburgensia/Acta universitatis Gothoburgensis. ISBN 978-91-7346-700-1. Antal sidor: 354.

Petersson, Margareta (red.). Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 100.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-05-31