Dnr: FAK1 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: ISAE07
Forskningsprojekt inom Informatik, 30.0 hp
(Research Project in Information Systems, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Tidskriftsartiklar
Aktuella forskningsartiklar. Artiklar för ett visst kurstillfälle väljs utifrån den inriktning som forskningsprojektet har.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-05-24

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se