Reg No: HS 2013/15

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Arts and Social Sciences
Music

Reading List

Valid from autumn semester 2013

 

Course Code: MIGDL2
A Playful Start on the Instrument II, 10.0 Credits
(Instrumentallek II, 10.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Dehli B.L., Fostås O., Johnsen K. Spille, synge, laere samme. Oslo: Aschehaug & Co, 1980. Pages: 128 valda delar.

Guvå, Gunilla. Från jag till vi: grupputveckling i förskola och skola. Fritzes, 2005. Pages: 135 valda delar.

Nivbrant Wedin, Eva. Spela med hela kroppen: rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans musikförla, 2012. Pages: 312 valda delar.

Articles


Approved by Faculty Board of Arts and Social Sciences, 5 March 2013

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se