Dnr: HS 2013/33

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: LVAD30
Självständigt arbete - uppsats, 30.0 hp
(Independent Project - Degree Project, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Litteraturlista i samråd med handledare.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-03-07

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se