Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Filmvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2014

 

Kurskod: FVGB01
Filmvetenskap II, 30.0 hp
(Film Studies II, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Filmskådespeleri, 7,5 hp

Wojcik, Pamela, ed. Movie Acting. The Film Reader. London: Routledge, 2004. ISBN 0-415-31024-5. Antal sidor: 240.

Kompendium tillkommer.

Delkurs 2: Den rörliga bildens remedieringar, 7,5 hp

Bolter Jay David and Richard Grusin. Remediation. Understanding New Media. Cambridge: Mass.: MIT Press, 2000. ISBN 0-585-07815-7. E-bok. Antal sidor: 295.

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge: Mass.: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-63255-1. E-bok. Antal sidor: 354.

Delkurs 3: Dokumentär media, 7,5 hp

Bruzzi, S. New Documentary: An Introduction. London: Routledge, 2000. ISBN 0-415-18295-6. Antal sidor: 199.

Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Upplaga Second edition. Bloomington: Indiana UP, 2011. ISBN 978-0-253-35556-0. Antal sidor: 341.

Delkurs 4: Filmanalys och skrivträning, 7,5 hp

Ett urval examensarbeten i filmvetenskap.

Uppsats PM - en lathund som stöd för formalia vid uppsatsskrivande.

Corrigan, Timothy. A short guide to writing about film. New York: Pearson, 2003. ISBN 978-0-205-66894-6. Antal sidor: 196.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-12-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se