Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Filmvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: FVGA01
Filmvetenskap I, 30.0 hp
(Film Studies I, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Introduktion till Filmvetenskap, 7,5 hp

Ellis, J. Visible Fictions: Cinema, Television, Video. London: Routledge, 2002. ISBN 9780203132647 E-bok. Antal sidor: 301.

Kawin, Bruce F. How Movies Work. Berkeley: Univ. of Calif. Press, cop., 1992. ISBN 0-520-07696-6. Antal sidor: 574.

Longhurst, Brian et al. Introducing Cultural Studies. Upplaga Second Edition. Essex: Pearson, 2008. ISBN 978-1-4058-5843-4. Antal sidor: 347.

Willis, H. New Digital Cinema. Reinventing the Moving Image. London: Wallflower Press, 2005. ISBN 1-904764-25-8. Antal sidor: 121.

Film
Psycho. DVD. Regi: Alfred Hitchcock (1959).

Delkurs 2: Den rörliga bildens historia I, 7,5 hp

Charney, Leo and Vanessa Schwartz. Cinema and the Invention of Modern Life. Berkeley: University of California Press, 1996. ISBN 0-520-20111-6. Antal sidor: 409.

Monaco, James. How to Read a Film: Movies, Media and Beyond. Oxford University Press, 2008/2009. ISBN 0-19-503869-x. E-bok. Antal sidor: 672.

Sundholm, John et. al. Historical Dictionary of Scandinavian Cinema. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2012. Ss. xvii-xxix och 1-37. ISBN 0-8108-5524-0. E-bok. Ss. Antal sidor: 49.

Kompendium tillkommer.

Delkurs 3: Den rörliga bildens historia II, 7,5 hp

World Cinemas, Transnational Perspectives. Red. Durovica, Natasa and Kathleen E. Newman. Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-97654-1. E-bok. Antal sidor: 368.

Monaco, James. How to Read a Film: Movies, Media and Beyond. Oxford University Press, 2008/2009. ISBN 0-19-503869-x. E-bok. Antal sidor: 672.

Sundholm, John et. al. Historical Dictionary of Scandinavian Cinema. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2012. Ss. xvii-xxix och 1-37. ISBN 0-8108-5524-0. E-bok. Ss. Antal sidor: 49.

Kompendium tillkommer.

Delkurs 4: Filmpraxis, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-12-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se