Dnr: HS 2013/5

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: ISGB08
Fortsättningskurs i programmering, 7.5 hp
(Continuation course in programming, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Horton, I. Ivor Horton´s Beginning Java: Java 7 Edition. Wrox/Wiley, 2011.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-02-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se