Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: MIGIE2
Musikutövandets och lärandets ergonomi II, 7.5 hp
(The Ergonomics of Music Making and Learning II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Alexander, Frederick Matthias. The Use of the Self. London: Orion, 2002. Antal sidor: 139.

Barlow, Wilfred. The Alexander Principle. London: Vista förlag, 1998 eller senaste upplaga. ISBN 0 75284 390 7 . Antal sidor: 60.

Bastian, Peter. In i musiken - om musik och medvetande. Bo Ejeby Förlag, 1987. 109-118. ISBN 91-46-15543-9 .

Peterson, Lars; Renström, Per. Skador inom idrotten: Handbok om förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder för aktiva, ledare, instruktörer, sjukgymnaster, läkare m.fl. Stockholm: Prisma Bokförlag, 2003 (3. uppl.). Antal sidor: 544.

Tidskriftsartiklar
Kaladjev, Stojan. Om spelrörelser, muskelfunktioner och yrkesrelaterade besvär.


Referenslitteratur

Böcker
Mark, Thomas; Gary, Roberta; Miles, Thom. What Every Pianist Needs to Know about the Body. Chicago, IL: GIA Publications, Inc., 2004. Antal sidor: 155.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-12-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se