Dnr: FAK4 2012/3

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: LVAD02
1900-talets avantgarden, 7.5 hp
(20th Century Avant-gardes, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Andersson Lars-Gustaf, John Sundholm och Astrid Söderbergh Widding. A History of Swedish Experimental Film Culture. Eastleigh/Stockholm: John Libbey/Kungliga biblioteket, 2010. Sid. 68-121. Antal sidor: 53.

Arthur, Paul. A Line of Sight. American Avant-Garde Film since 1965. Minnesota: University of Minnesota Press, 2005. Sid. xi-xvi, 1-23. Antal sidor: 28.

Arthur, Paul. "I Just Pass My Hands Over the Surface of Things. On and Off the Screen, Circa 2003". I: Gunvor Nelson and the Avant-Garde. Red. Sundholm. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. Sid. 73-95. Antal sidor: 22.

Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde. Michael Shaw (övers.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. Antal sidor: 135.

Bäckström, Per. "Avantgardebegreppets heterogenitet". I: Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi. Lund: Ellerströms förlag, 2010. Antal sidor: 15.

Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke University Press, 1987. Antal sidor: 363.

Danto, Arthur C. After the End of Art. Contemporary Art and the Pale of History. Princeton: Princeton University Press, 1997. Sid. 3-39, 61-77. Antal sidor: 52.

Foster, Hal. The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, Mass./London: MIT Press, 1996. Sid 1-34. Antal sidor: 34.

le Grice, Malcolm. "Three Strands of Experimental Cinema". I: Gunvor Nelson and the Avant-Garde. Red. Sundholm. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. Sid. 15-27. Antal sidor: 12.

Rees, A. L. A History of Experimental Film and Video. London: BFI, 1999. Sid. 1-75. Antal sidor: 75.

Sundholm, John. "Avant-Gardes and Modernisms". I: Gunvor Nelson and the Avant-Garde. Red. Sundholm. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. Sid. 3-14. Antal sidor: 11.


Skönlitteratur och filmer, samt övrig facklitteratur, väljes i samråd med kursansvarig (eller undervisande lärare eller examinator).

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se