Dnr: FAK2 2012/10:11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: MAGC00
Matematik, examensarbete, 15.0 hp
(Mathematics: Degree Project, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Det finns ingen fastställd litteratur för denna kurs. Examinator och den studerande väljer i samråd litteratur som anknyter till det enskilda arbetet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-12-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se