Dnr: FAK2 2012/10:09

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: MAGB65
Optimering, 4.5 hp
(Optimization, 4.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Holmberg, Kaj. Optimering: metoder, modeller och teori för linjära, olinjära och kombinatoriska problem. Liber. ISBN 9789147099351.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-12-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se