Dnr: FAK2 2012/10:10

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: MAGA07
Att skriva matematik, 1.5 hp
(Writing mathematics, 1.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Kompendiematerial i form av artiklar och presentationer med matematisk text.


Referenslitteratur

Tobias Oetiker. The Not So Short Introduction to LaTeX2e. Senaste upplagan. http://www.ctan.org (2012-11-15).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-12-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se