Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: MIGI24
Instrumentalspel eller sång IV, 7.5 hp
(Instrumental or Voice Studies IV, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Vecchi, L. Ergonomi för musiker - kropp och instrument i harmoniskt samspel.


Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med undervisande lärare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-12-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se