Dnr: FAK1 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: ISGB15
JavaScript för webbutveckling, 5.0 hp
(JavaScript for Webdevelopment, 5.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Keith, J & Sambells, J. DOM Scripting: Web Design with JavaScript and the Document Object Model . Senaste upplagan. Friendsof an Apress company.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-12-04

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se