Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Spanska

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: ESGB40
Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur, 7.5 hp
(Spanish II: Modern Spanish Literature, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
1) Savater, F. (2003). Ética para Amador. Barcelona: Ariel. ISBN 84-344-1198-9. Antal sidor: 191.

2) Cela, C J. (1942/1983). La familia de Pascual Duarte. Barcelona: Destino. ISBN 84-233-0732-8. Antal sidor: 165.

3) García Márquez, G. (1994). Del amor y otros demonios. Bogotá: Norma. ISBN 958-04-2740-2. Antal sidor: 198.

4) García Lorca, F. (1976/2004). La casa de Bernarda Alba. Madrid: Cátedra. ISBN 84-376-0068-5. Antal sidor: 205.

5) Barrera, A. (2011). Rating. Barcelona: Anagrama. ISBN 978-84-339-7234-7. Antal sidor: 263.

6) Mastretta, Á. (2001). Arráncame la vida. Barcelona: Seix Barral. ISBN 84-332-3093-6. Antal sidor: 238.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-08-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se