Dnr: FAK1-2010/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: FEGB45
Investering och finansiering, 6.0 hp
(Corporate Finance, 6.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Brealey, R., Myers, S.c., Marcus, A.J. Fundamentals of corporate finance. Senaste upplagan. Ney York: McGraw.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-11-25

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se