Dnr: FAK3 2012/11

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Omvårdnad

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: OMA150
Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I, 15.0 hp
(Scientific method V: Degree project Master I, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Forskningsetik. http://www.codex.vr.se/.

Böcker
Polit D.F & Beck C.T. Nursing Research. Generating and assessing evidence for nursing practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Wolvers Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.


Övrig litteratur är beroende av valt område och bestäms i överenskommelse med handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-08-23

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se