Dnr: HNT2017/15

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Datavetenskap

Litteraturlista

Datastrukturer och algoritmer

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: DVGB03
Kursens benämning: Datastrukturer och algoritmer
Data Structures and Algorithms
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford S. Introduction to Algorithms. Senaste upplagan. Mit Press.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-23