Dnr: FAK1 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: ISGA11
HTML och CSS för webbutveckling, 5.0 hp
(HTML and CSS for Webdevelopment, 5.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Duckett, J. HTML & CSS design and build websites. Senaste upplagan. Wiley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-08-22

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se