Dnr: FAK3 2011/17

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: FHABE2
Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master), 15.0 hp
(Master Dissertation Public Health Sciences (one year), 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Referenssystem APA. http://www.kau.se/bibliotek/referenshantering/referenser-enligt-APA.

Böcker
Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2. Malmö: Liber, 2008. Antal sidor: 276.

Trost, Jan. Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 85.


Referenslitteratur

Referenssystem APA. http://www.kau.se/bibliotek/referenshantering/referenser-enligt-apa.


Övrig litteratur tillkommer i samråd med handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-11-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se