Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: MIGIE1
Musikutövandets och lärandets ergonomi I, 7.5 hp
(The Ergonomics of Music Making and Learning I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendium tillkommer

Böcker
Tensions in the Performance of Music - A Symposium . Red. Carola Grindea. London: Kahn & Averill, 1998. ISBN 1-871082-59-5 . Antal sidor: 204.

Barlow, Wilfred. The Alexander Principle. London: Vista förlag, 1998. ISBN 0 75284 390 7 . Antal sidor: 60.

Tidskriftsartiklar
Pierce Jones, Frank. A technique for musicians.


Referenslitteratur

R. Putz, R. Pabst. Sobotta -Atlas of Human Anatomy, Volume 1: Head, Neck. ISBN 9780443103483.

Robert S. Behnke. Kinetic Anatomy. Human Kinetics förlag.

Vladimir Janda. Muskelfunktionsdiagnostik. Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-08-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se