Dnr: faK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: MIGI23
Instrumentalspel eller sång III, 7.5 hp
(Instrumental or Voice Studies III, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåLitteratur fastställs i samråd med undervisande lärare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-08-17

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se