Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: MIGDL3
Instrumentallek med storprojekt I, 15.0 hp
(A playful Start on the Instrument, with Joint Project Performance I, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Böcker
Lennér-Axelson, B & Thylefors, I . Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur, 2005. Antal sidor: 256 valda delar.

Svedberg, L. Om grupper, organisationer och ledarskap. Stockholm: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 428 valda delar.

Wahlström, G. O. Samspel och ledarskap. En vardagsbok för pedagoger. Stockholm: Runa förlag, 2008. Antal sidor: 144 valda delar.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-21

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se