Dnr: FAKI 2012/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: IEGA05
Industriell marknadsföring, 7.5 hp
(Industrial Marketing, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Axelsson, B & Agndahl, H. Professionell Marknadsföring. Upplaga 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-08-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se