Dnr: FAK1 2012/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: NEAD15
Internationell makroekonomi, 7.5 hp
(International Macroeconomics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union. Senaste upplagan. OUP Oxford.

van Marrewijk, Charles. International economics - theory, application, and policy. Upplaga 2. Oxford University Press, 2012.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-07-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se