Dnr: HS 2016/66

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete

Litteraturlista

Personlig och professionell utveckling I

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SMGB11
Kursens benämning: Personlig och professionell utveckling I
Personal and professional development I
Högskolepoäng: 1.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Sandström, Gunbritt (red). Att vara socionom - från utbildad till erfaren. Upplaga 2010. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 192.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-11-17