Dnr: FAK4 2007/1

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Engelska

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: ENGAT1
Engelska för tekniker I, 15.0 hp
(English for Science and Technology I, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


En valfri bok (minst 100 sidor fack- eller skönlitteratur utgiven på engelska).

Böcker
Alred, G.J./Brusaw, T.B./Oliu, W.E. Handbook of Technical Writing. Bedford/St. Martin's Press, 2008/2011. Upplaga 9 eller senare.

Ibbotson, M. Professional English in Use - Engineering. Cambridge University Press, 2009.

Rekommenderat
Collins Co-Build English Dictionary. HarperCollins. Upplaga 4 eller senare.

Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. Upplaga 4 eller senare.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, including CD-ROM. Macmillan Education.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007-05-29

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se