Dnr: Fak1, 2012/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: NEGB14
Makroekonomi, 7.5 hp
(Macroeconomics, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Mankiw, N.G. Macroeconomics. Senaste upplagan. Worth Publishers.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-06-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se