Dnr: FAK2 2012/32:13

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2013

 

Kurskod: TFGC01
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik, 15.0 hp
(Engineering Physics, Bachelor Degree Project, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåKurslitteratur väljs i samråd med handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-05-10

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se