Dnr: FAK2 2012/33:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2009

 

Kurskod: MTAE11
Projektarbete kring framtidens material, 7.5 hp
(Project work on future Engineering Materials, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Kursmaterial utgörs av; föreläsningsmaterial, artiklar och information om olika materialprodukter som distribueras under kursen, samt studentens egna informationsmaterial framtaget under projektarbetet.


Kursens ämnensmässiga innehåll varierar från kurstillfällen, då aktuell information och olika teman kan behandlas vid olika tillfällen.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-05-29

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se