Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University


Estetisk-filosofiska fakulteten
Musik

Litteraturlista

Musik i klass: årskurs 1-6

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: MIGDK1
Kursens benämning: Musik i klass: årskurs 1-6
Music in Primary Education
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Didaktik

Artiklar och kompendier om maximalt 200 sidor tillkommer.

Kommentarmaterial till kursplan i musik. www.skolverket.se.

Lgr 11. www.skolverket.se.

Böcker
Musik - en samtalsguide. Finns att ladda hem från www.skolverket. 64 s

Ferm, Cecilia. Öppenhet och medvetenhet. EN fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion. Diss.. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, 2004.

Gren, K; Nilsson, B. Musikskatten Tips och idébok. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken AB, 1998. Antal sidor: 280.

Hammar-Chiriac E; Hempel, A. Handbok för grupparbete - att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, 2008. Antal sidor: 226.

Håkansson, K; Andersson, A. Hip-hopboken . Stockholm: Gehrmans förlag, 2005. Antal sidor: 64.

Nivbrant Wedin, Eva. Spela med hela kroppen: rytmik och motorik i undervisningen. Stockholm: Gehrmans musikförlag, 2012. Antal sidor: 312.

Paulsen, B. Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur, 1996. Antal sidor: 142.

Uddholm, M. Pedagogen den musikaliska människan. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken AB. Antal sidor: 140.


Referenslitteratur

Israelsson, C. Kring musiken. Hestra: Isabergsförlag, 2004. Antal sidor: 166.

Påhlsson Fredrik. Likvärdig bedömning i musik. Lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs. 2011.

Schenck, R. Spelrum. Göteborg: Bo Ejeby, 2000. Antal sidor: 270.

Delkurs 2: Musik och digitala verktyg

Notmaterial, kompendier samt musikprogramvara tillkommer.

Böcker
Hits. Sundbyberg: Notfabriken Music publishing AB.

Vispop. Solna: Notfabriken Music publishing AB.

Gren, K; Nilsson, B. Musikskatten sångbok. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken AB, 1997. Antal sidor: 160.


Referenslitteratur

Zandén Olle. Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet, 2010.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-04-03