Dnr: FAK2 2012/32:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: TFAE01
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik, 30 hp
(Degree Project for Master of Science in Engineering, Engineering Physics, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivåKurslitteratur väljs i samråd med handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-03-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se