Reg No: Fak2 2012/63:2

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Technology and Science
Construction Engineering

Reading List

Valid from autumn semester 2011

 

Course Code: BYGA94
Technical Evaluation of Property, 12.0 Credits
(Teknisk besiktning och värdering av fastigheter, 12.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Axelsson, A, Andrén L. Värmeboken - halvera dina värmekostnader. 2007. ISBN 9789185753000.

Herngren, Per, Wannfors, Henrik. Husets ABC. ICA-Förlaget. ISBN 9153422996.

Works of reference
Peterson, B-Å. Tillämpad byggnadsfysik. Lund: Studentlitteratur, 2004. ISBN 9144037066.

Work of reference
Byggutbildarna, Föreningarna för Byggnads- och VVS-inspektörer samt Bygglovsgranskare och byggnadsnämndsekreterare. Bygg- och kontrollteknik för småhus. Byggutbildarna, 2007.

Litterature
Ytterligare kursmaterial tillhandahålles under kursens gång.


Approved by Faculty Board of Technology and Science, 29 May 2012

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se