Dnr: FAK 2012/33:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Maskin- och materialteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: MSGC55
Fordonskonstruktion II, 7.5 hp
(Vehicle Engineering II, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåDet finns ingen fastställd litteraturlista för denna kurs.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-04-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se