Dnr: FAK4 2012/4

 

Logotype of Karlstad University

Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutb

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: MUGL10
Musik- och ljudproduktion 1, 7.5 hp
(Music and Sound Production 1, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Musik- och ljudproduktion

Skolverkets kursplaner för musikproduktion i gymnasieskolan

Böcker
Dittmar, T. Audio Engineering 101 - A Beginner's Guide to Music Production. Oxford: FOCAL PRESS. Antal sidor: 256.

Delkurs 2: Musikkunskap

Inspelningar och kompletterande undervisningsmaterial tillkommer.

Böcker
Adler, S. The study of Orchestration. New York: Norton, 2002. Urval av sidor. Antal sidor: 839.

Edlund, L. Modus Vetus: gehörsstudier i dur/moll-tonalitet. Upplaga 1976. Stockholm: Nordiska musikförlaget. Antal sidor: 218.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2012-02-28

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se