Dnr: FAK1 2012/2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Datavetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: DVGC25
Examensarbete/ Kandidatarbete, 15 hp
(Computer Science - Degree project/ Bachelor´s project, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Weston, A. Rulebook for Arguments. Upplaga 4th. Indianapolis: Hackett Publishing Co, 2009. Antal sidor: 88.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-03-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se