Dnr: FAK1 2012/2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: DVGC24
Praktik för Datavetare, 7.5 hp
(Practice for Computer Science, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåReferenslitteratur

Eklund, S. Arbeta i projekt - en introduktion. Studentlitteratur, 2002. ISBN 44-02365-0.

McConnell S. "Software Engineering is Not Computer Science". http://www.gamasutra.com/features/19991216/mcconnell_pfv.htm (1999-01-01).

Perks, M. "Best practices for software development projects". http://www.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/0306_perks/perks2.html (2006-01-01).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-03-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se