Dnr: FAK1 2012/2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: DVGC23
Projektarbete i Datavetenskap, 7.5 hp
(Project Work in Computer Science, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivåReferenslitteratur

Eklund, S. Arbeta i projekt - en introduktion. Upplaga 2002. Studentlitteratur. ISBN 91-44-02365-0.

McConnell, S. "Software Engineering is Not Computer Science". 1999. http://www.gamasutra.com/features/19991216/mcconnell_pfv.htm.

Perks, M. "Best practices for software development projects". 2006. http://www.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/0306_perks/perks2.html.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-03-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se