Dnr: FAK1 2012/2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: DVGC22
Software Engineering, 7.5 hp
(Software Engineering, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Henrik Kniberg. Scrum and XP from the Trenches - How we do Scrum. Senaste upplagan.

Robert C. Martin. Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Senaste upplagan. Prentice Hall.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2012-03-08

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se