Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Arts and Education
Spanish

Reading List

Valid from autumn semester 2012

 

Course Code: ESGCUP
Spanish III: Independent Project, 15.0 Credits
(Spanska III: Självständigt arbete, 15.0 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Compendia
Benson, K., Castro, A. (2009) . Escritura Académica. Introducción a la escritura de trabajos y tesinas universitarias. Göteborg: Göteborgs universitet. Pages: 51.


Reference Literature

Ekengren, A., Hinnfors, J. (2006). Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur. Pages: 148.

Jarrick, A., Josephson, O. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Last edition. Lund: Studentlitteratur. Pages: 133.

Serafini, M.T. (1993). Cómo redactar un tema. Barcelona: Paidós. Pages: 256.

Serafini, M.T. (2005). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós. Pages: 367.

Strömqvist, S. Konsten att tala och skriva. Last edition. Malmö: Gleerups. Pages: 224.

Trost, J. (2002). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur. Pages: 85.


Approved by Faculty Board of Arts and Education, 21 February 2012

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se