Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Spanska

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2012

 

Kurskod: ESGCUP
Spanska III: Självständigt arbete, 15.0 hp
(Spanish III: Independent Project, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Benson, K., Castro, A. (2009) . Escritura Académica. Introducción a la escritura de trabajos y tesinas universitarias. Göteborg: Göteborgs universitet. Antal sidor: 51.


Referenslitteratur

Ekengren, A., Hinnfors, J. (2006). Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 148.

Jarrick, A., Josephson, O. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 133.

Serafini, M.T. (1993). Cómo redactar un tema. Barcelona: Paidós. Antal sidor: 256.

Serafini, M.T. (2005). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós. Antal sidor: 367.

Strömqvist, S. Konsten att tala och skriva. Senaste upplagan. Malmö: Gleerups. Antal sidor: 224.

Trost, J. (2002). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 85.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2012-02-21

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se