Reg No: FAK2 2012/10:4

 

Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Technology and Science
Mathematics

Reading List

Valid from spring semester 2012

 

Course Code: MAGB64
Stochastic Methods, 7.5 Credits
(Stokastiska metoder, 7.5 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor


Books
Alm Sven Erick och Britton Tom. Stokastik: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Last edition. Stockholm: Liber.

Råde Lennart och Westergren Bertil. Mathematics Handbook for Science and Engineering. Last edition. Lund: Studentlitteratur/Springer Verlag.


Approved by Faculty Board of Technology and Science, 27 February 2012

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se