Dnr: FAK2 2012/10:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: MAGB64
Stokastiska metoder, 7.5 hp
(Stochastic Methods, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Alm Sven Erick och Britton Tom. Stokastik: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Råde Lennart och Westergren Bertil. Mathematics Handbook for Science and Engineering. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur/Springer Verlag.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2012-02-27

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se